Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  zadeklarowali przeprowadzenie zajęć z następującej tematyki:

- nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz współczesne zagadnienia społeczno- polityczne- prowadząca Małgorzata Klimkowska
- wpływ używek na organizm człowieka oraz metody przeciwdziałania tym nadużyciom - prowadząca - Janina Ociesa
- kompletowanie dokumentów emerytalnych i uprawnień emerytalno- rentowych - prowadząca Halina Kruczek
- wybrane zagadnienia z etyki: dobro, zło, odpowiedzialność, praca i nadzieja - prowadząca Maria Mazur.
Zajęcia odbyły się w uzgodnionych terminach. Beneficjentki zadawały pytania, na które w większości otrzymywały odpowiedź. Dowiedziały się również jak wygląda praca pracownika socjalnego i jakie są wymagania żeby zdobyć tego typu pracę.

Comments are closed.