Co to jest KIS ?

Klub Integracji Społecznej „Przyjazna Przystań” w Wolinie

Jest to organizacja skupiająca się głównie na zapobieganiu marginalizacji społecznej i wykluczeniu a mianowicie pomaga osobom długotrwale bezrobotnym.
Stwarza warunki dla wzajemnego wsparcia i samoorganizowania dla osób, które mają problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.
Duży nacisk jest kładziony na reintegrację społeczną
i realizuje to dzięki wszelakim możliwym formom np. wycieczki rowerowe, praca w terenie, integracja ze Stowarzyszeniem Słowian i Wikingów, pikniki, a także sport, m. in. jogę czy taniec.

Pomagamy ludziom na nowo wejść na rynek pracy poprzez udostępnianie informacji zawodowych, warsztaty z doradcą zawodowym, informatykiem czy też naukę sporządzania samodzielnie dokumentów aplikacyjnych. Staramy się kształtować oraz zwiększać ich aktywność społeczną. Stworzyliśmy grupę samopomocową, polegającą na tym że beneficjentki wymieniają się ze sobą umiejętnościami oraz doświadczeniami.
Zawiązujemy kontakty z centrami szkoleniowymi, dzięki którym klubowicze mogą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe.
Jeżeli chodzi o problemy osobiste to udostępniamy pomoc psychologa i prawnika.
Zajęcia odbywają się regularnie w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach popołudniowych.