Ewaluacja projektu

W ramach projektu przeprowadzane są badania ankietowe na początku, w trakcie oraz na zakończenie działań. Początkowe ankiety wskazują poziom problemu przed rozpoczęciem projektu. Pomagają one w w opracowaniu materiałów szkoleniowych oraz metod odpowiadających potrzebom. Ankiety przeprowadzone w trakcie projektu (po każdym znaczącym wydarzeniu) oraz po jego zakończeniu pozwolą ocenić efekty programu.