Obieg informacji w gminie

Problem braku obiegu informacji między Gminą, organizacjami pozarządowymi, a mieszkańcami miasta i gminy Wolin.

 

Informacja o nieodpłatnym szkoleniu komputerowym, dla osób bezrobotnych lub narażonych utratą pracy z obszarów wiejskich podnoszącym kwalifikacje,  w postaci formalnego niezauważalnego dokumentu na kartce formatu A4 trafia na tablicę informacyjną do Urzędu Pracy w kąt, organizacje pozarządowe pośredniczące w identyfikowaniu problemów lokalnej społeczności:  fundacje,  stowarzyszenia, kluby nie są informowane o tak ważnych wydarzeniach.

Gminny pracownik w przeciągu m-ca jest w stanie pozyskać 3 ! osoby zainteresowane szkoleniem w/w metodami, a organizacja pozarządowa własnymi siłami ….. 16 osób w przeciągu 2 dni.

Należy podjąć kroki zaradcze, aby usprawnić kulejący na dzisiaj obieg informacji w Gminie dla dobra i pożytku wszystkich mieszkańców.

Celem projektu jest nakreślenie prawidłowego przepływu dokumentów, informacji między jednostkami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i ludźmi.

Strategia działania musi opierać się na analizie informacji wpływającej do jednostki nadrzędnej, kwalifikacji dokumentu oraz podjęcia decyzji czy dokument/informacja powinna zostać podana do informacji kolejnej jednostce wg. nakreślonego przepływu obiegu informacji.